Isnin, 27 April 2015

Diskalkulia


Apa itu Diskalkulia?

 • Merujuk kepada istilah sastera, "Dys" dalam bahasa Greek bermaksud kesukaran, "Calculia" dalam bahasa Latin bermaksud pengiraan. Maka Diskalkulia didefinisikan sebagai masalah pembelajaran spesifik yang mempengaruhi pemerolehan/pembelajaran kemahiran aritmetik (Wikipedia, 2008).
 • Menurut Departmant for Education Skills 2001(DfES), Diskalkulia diterangkan sebagai sesuatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan menguasai / memperolehi kemahiran aritmetik. Kanak-kanak diskalkulia menghadapi masalah dalam memahami konsep nombor yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi terhadap nombor dan bermasalah dalam mempelajari fakta nombor dan prosedur-prosedur. Contohnya, mereka tahu 3+5=8, tetapi tidak dapat mentafsirkan bahawa 5+3=8. Walaupun mereka dapat menghasilkan jawapan yang betul, tetapi mereka melakukannya dengan tanpa keyakinan diri. (Messenger et al).

Simptom-simptom Diskalkulia

Seseorang yang menghadapi masalah Diskalkulia akan menghadapi kesukaran:

 • Mengenal nombor dan simbol-simbol dalam matematik seperti +, -, x dan ÷
 • besar dan kecil. Contohnya: tidak dapat menentukan nilai terbesar antara 23 dan 32
 • mengira dalam bilangan 2 atau 5 dan sebagainya serta tertib menurun
 • membuat anggaran dan pengukuran, seperti saiz, nilai, wang, jarak atau cecair
 • mengira wang atau melihat masa
 • membaca peta dan jadual, kerana kurang kesedaran tentang kedudukan, arah, orientasi dan organisasi ruang
 • menggunakan peraturan dan prosedur, oleh itu mereka tidak dapat mengingati langkah-langkah untuk menyelesaikan pengiraan matematik
 • Lemah dalam pengiraan spontan.

 
Punca-punca berlakunya Diskalkulia

 Wujud sejak lahir atas faktor genetik
-    Kecederaan pada otak sebelah kiri berdekatan dengan telinga.
-    kerana otak kiri berfungsi menterjemahkan angka-angka

Pendedahan awal matematik yang terdesak

 • pendedahan sebelum kanak-kanak bersedia untuk menerima konsep matematik menyebabkan kanak-kanak berasa bimbang apabila berhadapan dengan soalan matematik dan menjadi fobia

Faktor pengajaran di sekolah
 • Pelajar yang lemah tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran dengan sepunuhnya kerana guru perlu menghabiskan sukatan pelajaran seperti yang ditetapkan.

- Pengajaran konsep matematik diabaikan kerana guru mengajar dan melatih pelajar      berfokuskan ujian dan peperiksaan.
Bagaimana untuk mengajar kanak-kanak Diskalkulia?

 • Memberi penyampaian pelajaran secara part-part-whole
 • Memberi pengulangan dan latih tubi yang kerap
 • Mengenalpasti mereka faham akan soalan atau latihan yang ditujukan
 • Mementingkan kefahaman konsep
 • Mengkaitkan contoh dengan kehidupan harian dan bahan maujud
 • Menggunakan bahasa yang senang difahami
 • Memberi penghargaan dan pujian, elakan melabel dan memarahi mereka depan khalayak ramai
 • Menggunakan alat bantu mengajar yang pelbaga


 Sokongan Keluarga

o   Ahli keluarga, khasnya ibubapa perlu mengambil bahagian sepenuhnya bagi membantu kanak-kanak bermasalah pembelajaran

o   Sentiasa merujuk kepada guru kelasnya untuk mengikuti perkembangan anak di sekolah.

o   Mengajar anak-anaknya atau memberi pendedahan tentang pengiraan melalui permainan

o   Memberi peluang kepada mereka untuk berhadapan dengan pengiraan dan penghitungan dalam aktiviti harian

o   Ibubapa memberi kerjasama dengan pihak sekolah bagi membimbing anak-anak mereka supaya berjaya dalam kehidupan.

Elemen Pembelajaran Pendidikan Khas Abad ke 21


Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation)

• Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah (Critical Thinking and Problem Solving)

• Komunikasi dan Kolaborasi (Communication and Collaboration)

• Literasi Maklumat (Information Literacy)

• Literasi Media (Media Literacy)

• Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK) (ICT (Information, Communications and Technology) Literacy)

• Fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri (Flexibility and Adaptability)

• Berinisiatif dan Mempunyai Haluan Diri (Initiative and Self-Direction)

• Kemahiran Sosial dan Antara-Budaya (Social and Cross-Cultural Skills)

• Produktiviti dan Akauntabiliti (Productivity and Accountability)

• Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)

Temuduga IPG

Dah lama tak menulis diblog DCI ni.. Lebih setahun DCI mengalami maslah teknikal dan kini akan mula beroperasi kembali. Hari ini ramai ibu bapa yang datang berkunjung ke IPG kampus Ipoh membawa anak untuk menjalani sesi temuduga. DCI telah membuat tinjauan ke lokasi temuduga dan dapat memerhatikan gelagat para bakal siswa guru yang akan mula mendaftar di IPG seluruh negara bermula Julai ini. DCI juga bertemu rakan panel temuduga dari kampus IPDA dan pastinya akan memberi fokus kepada Major Pendidikan Khas. Selamat Menjalani Temuduga.