Ahad, 14 Disember 2008

Pendidikan Khas

Pengenalan.

•Pendidikan khas memerlukan suatu pengurusan yang berlainan dengan pengurusan murid-murid normal.
•Peringkat awal perkembangan pendidikan khas di Malaysia tumpuan pendidikan adalah terhadap menyediakan peruntukan bagi murid-murid yang bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan.

•Walau pun demikian kategori-kategori berkeperluan khas telah bertambah berdasarkan ciri-ciri dan definisi-definisi yang digunakan.
•Untuk mendapatkan peruntukan tersebut, murid-murid tertakluk kepada proses penaksiran yang mengesahkan dan mengkategorikan murid-murid tersebut berdasarkan ketidakupayaannya.
•Melalui amalan tersebut, pendidikan khas dilihat sebagai dunia asing dan tersendiri yang berusaha untuk memenuhi keperluan pendidikan segelintir murid-murid yang dikategorikan sebagai mengalami ketidakupayaan.

•Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia di laksanakan melalui :-
–Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran .
–Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik yang menggunakan pendekatan pengajaran secara pengasingan dan separa inklusif.

Tempoh Belajar
•Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun
•Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah lima (5) tahun
•Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada rendah atau menengah mengikut keperluan murid berkenaan.

Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (Intergrasi)

•Program Pendidikan Khas Intergrasi ini ditadbirkan sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Negeri manakala Jabatan Pendidikan Khas bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan pengisiannya.
•Ini merupakan kelas bagi murid-murid khas di sekolah-sekolah biasa.
•Kelas ini adalah sebahagian daripada sekolah berkenaan dan semua aspek pentadbirannya adalah di bawah sekolah berkenaan dan di bawah kelolaan jabatan pelajaran negeri.

•Selain memberikan pendidikan formal kepada murid-murid berkeperluan khas, kelas ini juga bertujuan menyatupadukan murid-murid khas ini dengan kanak-kanak khas biasa dalam sekolah itu ke arah normalisasi .
•Program ini juga dinamakan program intergrasi yang menjalankan program khas secara berasingan ataupun melalui kelas-kelas inklusif yang diamalkan mengikut kemampuan dan kesesuaian murid.

Pengurusan Kelas

•Pengurusan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan satu tempat di mana setiap murid menghabiskan sebahagian besar masanya di bangku sekolah.
•Pengurusan dan pe
•Penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah.
•Peratura-peraturan bilik darjah
•Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran
•Pengurusan tingkah laku
•Penjadualan
•Penyimpanan rekod
•Stesen-stesen pembelajaran
ngelolaan yang berkesan dapat membantu proses pengajaran pembelajaran dengan lebih baik.

Pengurusan bilik darjah secara umumnyamengandungi komponen-komponen seperti berikut :


•Penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah.
•Peratura-peraturan bilik darjah
•Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran
•Pengurusan tingkah laku
•Penjadualan
•Penyimpanan rekod
•Stesen-stesen pembelajaran

Penyusunan Kemudahan Fizikal Perabot Bilik Darjah

•Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang
•Mengurangkan kebisingan dan gangguan
•Memupuk interaksi murid
•Menambahkan masa yang dihabiskan dalam aktiviti pembelajaran
•Membolehkan guru yang memantau aktiviti murid

Cara penyusunan Bilik Darjah Harus Membolehkan

•Guru dan murid bergerak tanpa halangan .
•Memudahkan guru untuk mendapatkan bahan bantu mengajar
•Guru dapat menimpukan perhatian kepada semua murid

Ruang Pengajaran dan Pembelajaran

•Ruang belajar untuk kumpulan besar .
•Ruang belajar untuk kumpulan kecil

•Sudut rekreasi
•Tempat audio-visual .
•Sudut bacaan
•Sudut pameran

•Sudut 'time out'
•Tempat letak peralatan membersihkan diri .
•Sudut pengurusan kebersihan diri
•Sudut tempat letak peralatan kebersihan bilik darjah .
•Sudut maklumat murid
•Sudut peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran

Peraturan Bilik Darjah

Peraturan perlu diwujudkan untuk situasi-situasi
tertentu seperti :
•Aktiviti keluar masuk kelas
•Menggunakan perabot, peralatan dan bahan-bahan yang dikongsi bersama seperti almari, rak, alat tulis, komputer dan lain-lain .

•Meninggalkan tempat duduk
•Menyerahkan kerja yang telah siap .
•Menjaga kebersihan bilik darjah
•Padang permainan
•Perhimpunan dan sebagainya.