Rabu, 21 Januari 2009

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas ialah satu bidang profesion yang berkaitan dengan kaedah , teknik dan penyelidikan yang tersendiri. Kesemua ini menumpukan ke arah pengurusan dan pembelajaran yang baik bagi menilai dan mematuhi kehendak-kehendak khas. Dari segi praktiknya pendidikan khas merupakan pendidikan secara individual dengan kaedah-kaedah pengurusan yang bersistematik dari segi susunan fizikal, alatan-alatan khas dan kaedah pengajaran khas. Kesemua intervensi-intervensi yang dibuat ini semata-mata untuk menolong kanak-kanak khas untuk mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari.

Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

Ia bertujuan untuk MENDIDIK dan MEMBENTUK murid melalui

· perkembangan mental

· kestabilan emosi

· integrasi sosial


“ Pendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa iaitu kanak-kanak yang dari segi intelek,fizikal, social dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa.”

( Chua Tee Tee &Koh Boh Boon, 1992)

“ Kanak-kanak yang kebolehanya menyimpang daripada norma biasa, samada di bawah purata atau di atas purata. Sehubungan dengan tu mereka memerlukan pendidikan yang khas , kurikulum khas , alatan khas dan guru khas. Kanak-kanak khas termasuk kanak-kanak pintar dan bermasalah pembelajaran.”

(Heward & Orlansky ,1980)

“ Kanak-kanak Khas perlu dibantu untuk mencapai potensi maksima mereka dari segi jasmani, emosi, sosial dan interlek dengan menyediakan pendidikan yang dirancang secara induvidu dan sistematik.”

“ Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merupakan golongan kanak-kanakyang telah dikenal pasti dan disahkan oleh professional klinik sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran . kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan kognitif ,sosial , komunikasi dan kemahiran perkembangan.

( Kem . Pendidikan Malaysia)

“ Pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas.

( Hallahan dan Kauffman 2006)

“ Program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus.( Gargiulo 2003)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan